Vi som arrangerar Stockholm Steam

Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet är huvudarrangör för Stockholm Steam 2022. Sjöhistoriska museet invigdes 1938 och har allt sedan dess arbetat för att beskriva svensk örlogshistoria och handelssjöfart. I uppdraget ingår även att bevara minnen av den svenska fritidsbåtskulturen. I stort sett alla deltagande ångfartyg är K-märkta av Sjöhistoriska museet.

Stadsmuseet

Stockholm Stadsmuseum arrangerar vandringar på Riddarholmen under lördagen. Stadsmuseet värnar om Stockholms gemensamma minne och kulturarv. Museet forskar och dokumenterar, inventerar, publicerar och förmedlar kunskap om vår stad. Man förvaltar också omfattande samlingar som ständigt växer.

Sveriges Ångbåtsförening

Sveriges Ångbåtsförening är en ideell förening för att främja intresset för ångfartyg och öka ångbåtsägandet i Sverige. Sveriges Ångbåtsförening bildades 1986 och ger ut tidskriften SÅF-bladet samt den årliga publikationen Ångbåtstidtabell.

Stiftelsen skärgårdsbåten

Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten är en förening med säte i Stockholm och med syfte att bevara en levande ångbåtstrafik i Stockholms skärgård. I dagsläget har föreningen omkring 3.400 medlemmar. Föreningen bildades i december 1963.

Musikkåren Tre Kronor

Stockholms Musikkår Tre Kronor grundades för 30 år sedan av orkesterns musikaliske ledare och dirigent Nils-Gunnar Burlin m fl. Orkestern består av cirka 40 fritidsmusiker och drivs i föreningsform av medlemmarna.

Vi älskar ångfartyg