Skip to main content

Fritiof

Byggd 1897 på William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB, Stockholm.
Material: stål
Längd: 19,88 m
Bredd: 4,78 m
Djup: 1,7 m
Brt: 47

Passagerarbåt fram till 50-talet

Denna klassiska stockholmsprofil byggdes år 1897 på Södra varvet i Stockholm som passagerarbåt mellan Nybroviken och Kgl. Djurgården – för den stora Världsutställningen, som skulle befästa Sveriges position som en av de ledande nationerna inom arkitektur, konst och industri och är samtida med Strandvägens pampiga fasader, Djurgårdsbron och Nordiska Museet. Hon gick i livlig trafik på Stockholms vatten, och var i bruk som passagerarbåt fram till 50-talet. Vid den senaste restaureringen har vi utgått från byggnadsårets estetik & teknik och åtskilliga detaljer har nytillverkats efter gamla metoder. Ångslupen Frithiof är unik med sin öppna, fullt synliga ångmaskin på hedersplats mitt i båten. Ångslupen Frithiof tar upp till 60 passagerare och vid middagsdukning 28 sittande i salongen.